Monday, August 2, 2010

Perjalanan Yang Terhenti...

Kulit luar "Himpunan Karya RKA" yang berjaya dikumpul dan dibukukan pada Januari 2010 (di MMC-KL) untuk simpanan sendiri (dan saudara-mara serta rakan taulan yang sudi...)
Mengandungi cerpen, sajak, pantun, puisi, gurindam, kartun dan hasil rekacipta RKA.
(Media : AutoCAD 2010)

No comments:

Post a Comment